Град Хайлброн като работодател

Град Хайлброн е един от големите работодатели в региона. Над 3.000 души работят в различни професионални сфери и всяка година над 90 души стартират обучението си при нас. Независимо дали е обучение за класическа административна професия, в техническата или социалната област: Град Хайлброн предлага интересни, разнообразни и перспективни опции в около 30 различни професии. Работещи и стажанти заедно се грижат чрез работата си, граждани, жители и посетители да се чустват добре в Хайлброн и да помогнат компетентно и бързо на предприятията. Като модерно предприятие в сферата на услугите, индивидуалното развитие на всеки работещ е от изключителна важност за град Хайлброн. Равните шансове за всички, съвместяването на семейство и професия и здравеопазването са от голямо значение. С подписването на Charta der Vielfalt(Харта на многообразието) град Хайлброн ясно обяви целите си.

Повече информация