Следване в Хайлброн

Във Висшето училище Хайлброн  (HHN) следват около 8 300 студенти на три места (Хайлброн, Швебиш Хал и Кюнцелзау) в областите техника, икономика и информатика. Много от тях идват от чужбина. За да следвате във Висшето училище Хайлброн е необходимо училищно образование, което отговаря на немската матура съотв. на зрелостeн изпит, както и много добри езикови познания. За следване на немски е необходим изпит по езика (напр. TestDaF4 или DSH-2, които отговарят на ниво B2/C1):  За следване на английски трябва да удостоверите изпит по английски език. Подробна информация за условията за допускане до следване и за това, какви документи трябва да подадете за кандидатстване, ще получите във Висшето училище Хайлброн.

Списък на всички специалности:

Повече информация :