Присъединяване на членове от семейството

Вие живеете в Хайлброн и искате Вашето семейство да се премести от чужбина при Вас? В зависимост от това, от къде идвате, важат различни нормативни уредби, които са обяснени по-долу.

Повече информация: http://www.bamf.de/