Предложения за обучение на библиотеката в Хайлброн

В медийните предложения на градската библиотека ще намерите много обучаващи материали и езкови курсове, като например на темата немски като чужд език. На интернет страницата си https://stadtbibliothek.heilbronn.de градската библиотека предлага онлайн езикови курсове. Можете да учите английски, френски, испански, италиански и немски език - удобно на компютъра в къщи или на път. Видео-обученията предават запас от думи и граматика на различни учебни нива. За учене можете да използвате и работните места в библиотеката в K3. Там има работни места с компютър, интернет, програми за обработка на текст и изображение, скенери и принтери. Има безжичен интернет. Екипът на библиотеката ще Ви подкрепи по всяко време при избора и ще ви помогне при работата с онлайн предложенията.

Групата Немски се провежда всеки понеделник от 15:30 часа в Градската библиотека. Това е отворена среща за всички, които в момента учат немски език и биха искали да говорят  повече.

Жени и мъже доброволци са на разположение за разговори. Не се изисква записване