Подготвителни класовe (VKL)

В подготвителните класове децата се подпомагат езиково и се опитват да ги подготвят стъпка по стъпка за редовните класове. Насърчителни мерки има за всички класове в началните и специализираните училища, обединените училища, средните училища и гимназиите.