Доброволни преводачи

Ако все оше не владеете достатъчно добре немски език, често се стига до недоразумения между Вас и другите. За да можете Вие и Вашите събеседници да общувате по-лесно един с друг, Бюрото за гражданска активност и интеграция обучи доброволни преводачи. Те превеждат при разговори и информират за различните култури в следните учреждения:

 • всички детски градини в Хайлброн
 • всички училища в Хайлброн
 • всички бюра за консултации в Хайлброн
 • различните служби в общината
 • учрежденията за хора с увреждания

Доброволните преводачи могат да бъдат ангажирани при бюрото само от съответното учреждение. Затова попитайте в посочените организации, дали работят съвместно с бюрото и дали могат да Ви поръчат преводач.

В момента съществуват следните обединения от посредници:

 • Родителски мултипликатори Хайлброн (EMU): те превеждат при разговори с родители или на родителски срещи в детската градина и в училище и информират за немската образователна система.
 • Културни посредници: Те превеждат при разговори в бюрата за консултации.
 • Водачи за добре дошли (Welcome Guides): Те превеждат при разговори в учреждения и в бюрата за консултация на мигранти. Там те помагат и при попълването на формуляри.
  Те превеждат по-специално в областта на трудовия пазар при разговори, напр. в Агенцията по труда или в Центъра за добре дошли Хайлброн-Франкен. Тук те подпомагат клиентите при подготвяне на документи за кандидатстване за работа, както и при езиковите курсове KURSNET.
 • Ментори за семейства с деца с увреждания: Те превеждат в учрежденията за хора с увреждания.

Тук ще намерите списък на заклетите преводачи в Хайлброн: