Бюро за гражданска активност и интеграция

Бюрото за гражданска активност и интеграция е централно място за контакти по всички въпроси свързани с темите интеграция и гражданска инициатива. То е директно подчинено на Главния кмет. Ангажира се в областта на интеграцията с няколко служители и многобройни доброволци в подкрепа на интересите на гражданите на Хайлброн, които са с миграционен произход. Голямо значение се придава и на добре структурираната гостоприемна култура. За целта бюрото се свързва с всички участници, които са активни в тази сфера в Хайлброн. Това са част от неговите функции:

  • съвместна работа с дружества, съюзи, институции, граждани и други бюра за интеграция,
  • инициатива, реализация и съпровождане на интеграционни мерки и проекти за поощряване на политическата, социалната, културната, обществената и икономическата равнопоставеност на шансовете,
  • проучване на възможностите за насърчаване,
  • организация на мероприятия,
  • изготвяне на материали за подобряване на гостоприемната култура (брошури, интернет страници и др.) и връзки с обществеността.

Бюрото активно работи за подобряване на участието. Независимо дали сте с имиграционна история или не, всеки трябва да може да се включи според възможностите си.

Друга информация